026 - 18 40 40

Behöver du magasinera?

Vi kan erbjuda en trygg, ren och torr magasinering i larmade och bevakade lokaler.

Ert bohag magasineras på vårt varmlager i trä-containers (boxar) , där det emballeras med wellpapp, bubbelplast eller möbelfilt. Magasinet är naturligtvis helt fuktfritt.

Andra lite mer oömma ägodelar kan lagras i t.ex pallställage. Vi har även utrymmen för era motorcyklar, snöskotrar eller småbåtar.

Vi förvarar ert bohag så länge ni vill och det finns ingen tidsbegränsning på magasineringen.
Om ni behöver hämta någonting av ert magasinerade bohag är det bara att avisera så hjälper vi er. En mindre avgift tas ut varje gång.

Våra lokaler är skräddarsydda för ändamålsenlig hantering och bättre tillgänglighet av bohag för såväl företags- som privatkunder.