VI BRYR OSS OM MILJÖN


LÄS MER OM VÅRT ARBETE

MILJÖ OCH GEFLEBORGS FLYTTSERVICE!

Vi har ett miljötänkande i hela verksamheten, från att våra yrkesförare alltid kör våra fordon enligt Trafikverkets rekommendationer om sparsam körning till att vi har byggt upp en alldeles egen återvinningscentral. Våra bilar är aldrig mer än fem år gamla för att säkerställa att vi följer utvecklingen gällande CO-utsläppslagar och krav ifrån kommuner, stat och landsting. 

Varje flytt innebär mycket skräp. Möbler som inte passar in i det nya kontoret, gamla lådor med saker som aldrig används, emballage och byggmaterial är bara några exempel. Mycket av det som ni inte kommer att använda i de nya lokalerna, kan fungera utmärkt hos någon annan. Dessa tar vi hand om och ser till att de blir återanvända. Inventarier och annat som inte går att återanvända källsorterar vi i vår egen återvinningscentral.

Spara tid och energi. Vi tar hand om skräpet under tiden.
 
HVO - fossilfri Diesel
HVO står för hydrerad vegetabilisk olja och är en biodiesel som framställs genom hydrering (vätebehandling) av vegetabiliska och/eller animaliska fetter. Den är koldioxidfri och fri från aromatiska och polycykliska kolväten.

HVO Diesel är ett förnybart drivmedel, identiskt med fossil diesel och kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer. 

Till skillnad från fossil diesel är HVO är inte klassificerat som skadligt för vattenlevande organismer. HVO Diesel uppfyller standarden ASTMD 975.
Vi utför flytthjälp i stockholm, Gefleborgs Flyttservice AB.

DET HÄR KAN VI HJÄLPA DIG MED KRING DIN FLYTT: 

  • Återvinning
  • Sortering av skräpet
  • Transport
  • Källsortering i egen återvinningscentral
  • Återanvändning
  • Nedmontering av möbler
  • Bortforsling

 GÖR SÅHÄR:

  • Kontakta oss och beskriv dina behov
  • Du får en skräddarsydd offert