Grön Flytt!

HVO Diesel är identiskt med fossil diesel som är ett förnybart drivmedel som ersätter fossil diesel.

HVO Diesel är vätgasbehandlad vegetabilisk olja vilket innebär att den är koldioxidfri samt är fri från aromatiska och polycykliska kolväten. HVO Diesel uppfyller standarden ASTMD 975.