Återbruk & Återvinning

Varje företagsflytt innebär mycket skräp. Kontorsmöbler som inte passar in i det nya kontoret, gamla lådor med saker som aldrig används, emballage och byggmaterial är bara några exempel. Mycket av det som ni inte kommer att använda i de nya företagslokalerna kan fungera utmärkt hos någon annan. Dessa tar vi hand om och ser till att de blir återanvända. Inventarier och annat som inte går att återanvända källsorterar vi i vår egen återvinningscentral.