På plats service

– Förstärk med extra resurser ute på era kunduppdrag

Låt er personal göra det de absolut är bäst på och låt oss stå för resten

På plats service, Björns Åkeri, Gefleborgs Flyttservice, kranbil, servicebil

Tjänster för på plats service

Montering

Vid kontinuerliga eller tillfälligt behov av montering av exempelvis kontorsmöbler.
LÄS MER >>

Inbärning

Vi är proffs på flytt. Vid löser det tryggt, snabbt och flexibelt, när du behöver det som mest.
LÄS MER >>

Extraman

Har ni tillfälliga eller kontinuerliga behov av extraman vid byggen, sanering, tömningar, leverans och montering?

Ni står för arbetsledning och instruktioner på plats. Vi har flexibla och kompetenta servicemedarbetare med såväl ID06 som utbildning i Safe Construction och med SSG behörighet

Låt er personal göra det de är absolut bäst på och låt oss stå för resten.

Exempel på uppdrag

Montering

Har ni byggt om på kontoret och det är på väg en leverans av nya kontorsmöbler som behöver monteras? Vi har erfarna, flexibla och mångsidiga servicemän som gärna ser till att er egen personal kan fortsätta jobba som vanligt redan dagen efter.

Säljer ni produkter till kunder där inbärning och montering på plats ingår. Vi tar uppdrag som lokal representant för ert företag lokalt i Gävleborg.

Exempel på uppdrag

Inbärning

Vi är proffs på att förflytta saker. Låt oss hjälpa till med service, kvalitet och trygghet även vid större eller mindre inbärningar. Tidsåtgången för er förkortas när vi kan bemanna med ett större team under kort och fokuserad tid, samt risken minskar för skador på gods, lokal och personal. Vi har många bra bärhjälpmedel och utbildad personal i tunghantering.

Exempel på uppdrag

Vill du prata flytt, lagring eller uppdrag med oss?

Fyll i formuläret under “Jag vill bli kontaktad” eller ring oss! 

Martin Bohlin

026 - 18 40 20
martin@gefleflytt.se

Henrik Wigren

026 - 18 40 18
henrik@gefleflytt.se

026 – 18 40 40

Lägg till din rubriktext här