Visselblåsning

På Gefleborgs Flyttservice

Visselblåsarpolicyn 

Varför visselblåsa?

På Gefleborgs Flyttservice strävar vi efter att att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att ge er möjlighet att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans.

Gefleborgs Flyttservice följer aktuell lagstiftning gällande visselblåsning. Det är möjligt att slå larm om arbetsrelaterade missförhållanden av allmänintresse inom den verksamhet som rapportören är, har varit eller kommer att verka i. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: https://gefleflytt.visslan-report.se/

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Gefleborgs Flyttservice.

Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy längre ner på sidan.

Vad kan rapporteras?

Du kan rapportera information om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporterna?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Nedan kan du se flödesschemat för visselblåsningen. 

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om Gefleborgs Flyttservice hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:

Lägg till din rubriktext här